ssm.zsme@gmail.com

Co warto zwiedzić w Żywcu

Park Żywiec
fot. Park Żywiec
 

Stary zamek - Wybudowany w 1500 r. przez rodzinę Komorowskich. W XVI w. przebudowany przez Wielopolskich w stylu barokowym. W XIX w. przez Habsburgów przebudowany w stylu pseudogotyckim. Budynek czworoboczny, trójkondygnacyjny. Wewnątrz prostokątny dziedziniec. Wokół dziedzińca galeria. Ten arkadowy dziedziniec, uważany jest przez historyków sztuki za najpiękniejszy po Wawelu i Baranowie.

Nowy zamek - Klasycystyczny, wybudowany przez rodzinę Habsburgów na przełomie XIX i XX wieku. Był kilkakrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Pałac wyposażony był w pawilon rozrywkowy, w którym znajdowała się kręgielnia, sala bilardowa oraz zachowana do dziś sala balowa zwana lustrzanką. Ze względu na swe walory akustyczne odbywają się tam liczne koncerty kameralne.

Park - To dawny ogród zamkowy założony na początku XVIII w. W parku znajduje się wiele okazałych , rzadkich gatunków drzew. Najdłuższa aleja w parku to Aleja Lipowa mająca długość 650m. Na licznych kanałach znajdują się romantyczne mostki. Na wysepce pozostałość dawnej architektury ogrodowej – uroczy Domek Chiński

Rynek - Średniowieczny, czworoboczny, otoczony niewysokimi kamieniczkami. Z każdego narożnika pod kątem prostym wychodzą po dwie ulice. Wśród kamieniczek wyróżnia się ratusz. Na rynku pomnik św. Floriana i fontanna. Najciekawszą budowlą obok rynku jest dzwonnica – kamienna zwieńczona czterospadowym dachem, pochodząca z pierwszej połowy XVIII w. Na najwyższej kondygnacji wiszą dzwony, które spełniają swoją rolę do dziś.

Kościół św. Krzyża - Kościół gotycki z XIV w., rozbudowany w baroku, kryty gontem. W ołtarzu wczesnobarokowy krucyfiks. Na zewnątrz barokowy Chrystus ukrzyżowany z dwoma łotrami.

Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny - Kościół pochodzi z pierwszej połowy XV w. Zbudowany w stylu gotyckim, z renesansowymi dobudówkami i barokowymi przeróbkami. Do najcenniejszych zabytków kościoła należy gotycka płaskorzeźba – Zaśnięcie Matki Boskiej. Ołtarz główny późnobarokowy. Przy nawie dwie kaplice grobowe. Kaplica Komorowskich z lat 1596-1608 i kaplica Habsburgów z 1929r. W nawie głównej dwa renesansowe portale. Do nawy przylega strzelista wieża – 45m wybudowana pod koniec XVI w.

Browar - Browar w Żywcu został założony w połowie XIX w. przez arcyksięcia Albrechta Fryderyka Habsburga. W 2006r. zostało otwarte Muzeum. Jest to unikalny na skalę europejską obiekt, gdzie zgromadzono wiele atrakcyjnych eksponatów, obrazujących historię browaru na przestrzeni półtora wieku jego istnienia.

Muzeum Żywieckie - W ekspozycjach stałych są prezentowane dokumenty z dziejów miasta, z których na szczególną uwagę zasługuje „Dziejopis Żywiecki” Andrzeja Komonieckiego z 1704 r. Na wystawie możemy zobaczyć również stroje mieszczan żywieckich, zabytkowe meble, kolekcję sztuki sakralnej, chatę góralską, oraz pamiątki po żywieckich Habsburgach.